CMSimple

CMSimple je Content Management System (CMS) s jednoduchou obsluhou a inštaláciou, ktorý navyše nevyžaduje žiadne databázy.

CMSimple ukladá všetok svoj obsah do jediného súboru content.htm. Nadpisy h1-h3 rozdeľujú tento súbor na jednotlivé stránky a nich generuje navigačné menu s 3 úrovňami.

Nadpisy h4-h6 slúžia na vytváranie vnútornej štruktúry v rámci jednotlivých stránok. V navigácii však nové úrovne nevytvárajú.

Počet úrovní navigácie možno zmeniť v NASTAVENIACH. Tomu potom zodpovedá počet nadpisov, ktoré možno použiť na vnútorné členenie stránok.

O CMSimple existuje na internete veľa informácií v mnohých jazykoch. Preto na tomto webe sa nebudeme venovať ešte raz úplne všetkému.

Tu je iba niekoľko odkazov (všetky sa otvoria v novom okne alebo na novej záložke):

CMSimple je OpenSource Projekt. Môžete ho používať bezplatne.

CMSimple má však predsa len niekoľko malých nedostatkov, ktorým sa odteraz budeme venovať.

My, to je malá zanietená skupinka vývojárov CMSimple, ktorí týmto malým nedostatkom - inak geniálneho CMSimple - vyhlásili vojnu.

A takto sa zrodila idea CMSimple_XH.

Poznámka: Na ďalších miestach budeme používať často dva pojmy:

  1. template - je to šablóna stránky - súbor, v ktorom je definované vizuálne členenie stránky a sú v ňom vložené aj všetky základné funkcie CMSimple.
  2. stylesheet - štýl stránky - súbor, v ktorom sú definované optické vlastnosti prvkov použitých na stránke (napr. veľkosť, farba, štýl, typ písma, čiary, odkazy a pod.)
  3. plugin - prídavný modul CMSimple
  4. addon - iná prídavná funkcia alebo vlastnosť CMSimple