Aktuality

CMSimple_XH_1.7.4

CMSimple_XH 1.7.4 odstránil celý rad (väčšinou menej závažných) chýb.

Integrovaný je editor TinyMCE4 vo verzii 4.9.11.

CMSimple_XH 1.7.4 odstránil celý rad (väčšinou menej závažných) chýb. Integrovaný je editor TinyMCE4 vo verzii 4.9.11.

Už od verzie CMSimple_XH 1.7.3 je upravený core.css, čo môže mať (žiaľ) vplyv na už nainštalované vlastné alebo upravené templaty. Napr. je známy vplyv na Mailformular, prihlasovaciu obrazovku a niekedy aj na vzhľad správcovského prostredia. Nemusí to mať žiadny vplyv na funkčnosť stránky, iba vzhľad nemusí vždy zodpovedať pôvodným zámerom dizajnéra stránky.

Ako vždy, je niekoľko možností:

  • Pre "čistú" inštaláciu použiť kompletný balík!

CMSimple_XH 1.7.4.zip

SHA-256 Hash: C9E9F2957243D1B749ED58F97E247AFF6932CE4C4857A2659DE68243B10B0F62

  • Pre aktualizáciu CMSimple_XH 1.7.3 použite aktualizačný balík a postupujte podľa všeobecných pokynov pre aktualizáciu! V balíku nájdete aj textový súbor deleted_files.txt. Obsahuje zoznam súborov, ktoré už nie sú potrebné. Je veľmi vhodné tieto súbory odstrániť.

CMSimple_XH-update-1.7.3-to-1.7.4.zip

SHA-256 Hash: 6CD0EFF8DBDF8E01837327C53517478BD9B73AFCFAA390A7E327110F3EC7BBE9

  • Pre aktualizáciu CMSimple_XH 1.7.x starších ako 1.7.3 použite aktualizačný balík a postupujte podľa všeobecných pokynov pre aktualizáciu! V balíku nájdete aj textový súbor deleted_files.txt. Obsahuje zoznam súborov, ktoré už nie sú potrebné. Je veľmi vhodné tieto súbory odstrániť.

CMSimple_XH-update-1.7-to-1.7.4.zip

SHA-256 Hash: 76988F0DE63EEC85D6F1D3F5A527CCD9961B93FB9473DF3F221267B498B93B95