CMSimple_XH - Redakčný systém pre Vaše stránky
Aktualizované:
Home
Domov > CMSimple_XH
Národné stránky: EN DE FR DA PL NL CS

CMSimple_XH

Základné funkcie

Kontrola verzií, organizácia štruktúry užívateľských súborov (user files), plugin manager, údržbový mód, správcovský template, atď. sú buď súčasťou  CMSimple_XH, alebo sú dostupné ako externé pluginy.

Základný kód

Hoci je CMSimple_XH pôvodne založený na starom CMSimple kóde Petra Hartega, počnúc verziou CMSimple_XH 1.6 boli podniknuté kroky smerujúce k zladeniu s modernými štandarmi. Veľká časť pôvodného kódu je teraz organizovaná do tried (classes), čo umožňuje aické testy a poskytuje výraznejšie opakované použitie. Celý zdrojový kód bol zdokumentovaný pre potreby záujemcov o tvorbu pluginov. Navyše, bola bezvýhradne podporená sp§tná kompatibilita.

Úložisko

Všetky verzie CMSimple ukladajú obsah (texty) celej webstránky v jedinom HTML súbore (content.htm), z ktorého sú jednotlivé stránky, štruktúra celej webstránky a navigácia generované aicky. CMSimple_XH mal v počiatkoch možnosť ukladať dáta súvisiace s jednotlivými stránkami v samostatnom súbore (pagedata.php). Tým niektoré náležitosti, ktoré boli ťažkopádne a vyžadovali skryté skripty, sa dali urobiť jednoduchým klikaním a výberom z ponúknutých možností. Príkladom bolo napr. priraďovanie rôznych templatov konkrétnym stránkam, ukrývanie stránok v navigácii, používnie rôznych názvov stránky v navigácii a na stránke samotnej.

Tento koncept mal však svoje slabosti: content.htm a pagedata.php museli byť neustále synchromizované. Nesynchronizované súbory spôsobovali rôzne problémy. Dôvodom mohli byť nekompatibilné alebo chybné doplnky alebo nekorektne obnovovanie zo zálohy.

V CMSimple_XH 1.6 sú všetky údaje vrátane detailov týkajúcich sa konkrétnej stránky ukladajú opäť v jedinom súbore (content.htm). To umožňuje jednoduché zálohovanie a pre pokročilých užívateľov to umožňuje aditáciu stránky rovnako online i offline.

Modularita

Mnoho modulov v CMSimple_XH je realizovaných vo forme samostatných pluginov, ktoré sú individuálne aktualizované. Často ich vyvíjajú a udržiavajú rôzni autori. Ak sa objaví nová verzia niektorého modulu, systém to zistí prostredníctvom integrovanej funkcie a užívateľ tak môže aktualizáciu vykonať sám. Nepotrebné moduly a funkcie boli z kódu odstránené.

Bezpečnosť

Počas "preprogramovania" CMSimple_XH bola téme bezpečnosti venovaná mimoriadna pozornosť. Hlavne ochrana správcovského režimu bola výrazne vylepšená. Slabá ochrana pred XSS bola opravená a bola pridaná aj dôsledná ochrana pred CSRF útokom. To všetko teraz môžu využívať aj pluginy.

Používanie

CMSimple_XH používa v správcovskom prostredí pre konfiguráciu checkboxy alebo rozbaľovacie zoznamy. Externé pluginy môžu tieto vlastnosti používať rovnako, a to bez zásadného zásahu do vlastného kódu.

Úpravy nastavenia stránky sa ukladajú pomocou Ajax. Vďaka tomu sa nemusí celá stránka načítavať znova po každej zmene. To isté platí aj pri kontrole verzí, kedy už nedochádza k blokovaniu stránky počas získavania informácií o nových aktualizáciách.

Obsah stránky môže byť teraz vykonaný zo zálohy niekoľkými kliknutiami. Ak správca stránky zabudne prihlasovacie heslo, je tu funkcia "Zabudnuté heslo", ktorá majiteľovi stránky odošle nové heslo, ak je táto funkcia v konfigurácii nastavená a je v nej uvedená aj adresa, na ktroú sa má nové heslo odoslať.

Vývoj / Komunita / Zameranie

Už dlhšiu dobu CMSimple_XH udržiavajú štyria vývojári, ktorí pravidelne poskytujú aktualizácie alebo nové programy. Nové myšlienky a návrhy sú diskutované vo fóre vždy v predstihu a sú tiež sústredené vo verejne prístupnom  "cestovnom pláne". Tento plán slúži ako býchodisko pre hlasovanie vývojárov o plánovaných zmenách a úpravách.

 

Vďaka forme, akou je plán vedený, má každý záujemca možnosť vidieť, čo je naplánované pre budúce verzie. Aktuálne veryie sú vždy verejne dostupné na SourceForge.net. Rady, návrhy a konkrétne riešenia sú v komunite veľmi vítané a môžno ich podávať v sekcii "developer forum". Rovnako možno upozorňovať na prípadné chyby v CMSimple_XH a diskutovať o nich v "bugs forum". Zameranie CMSimple_XH je jednoducho "komunitný projekt".

Ďalší obsah

Aktuality

12.07.2023

CMSimple_XH 1.7.6

Verzia CMSimple_XH 1.7.6 odstránila niektoré chyby, prináša kompatibilitu s PHP 8.2 a niekoľko menších vylepšení. Obsahuje tiež novú verziu Pagemanager_XH 3.7, HI_UpdateCheck 1.5 a jQuery 1.6.6. TinyMCE 5 je predvoleným editorom.

Čítať ďalej »

CMSimple_XH komunita

CMSimple_XH má veľmi aktívnu a nápomocnú komunitu Tu získate najrýchlejšie kvalifikovanú pomoc, rady, tipy a návody: CMSimple_XH Fórum »

Okrem angličtiny (ako základného jazyka) sú vo fóre vytvorené aj skupiny hovoriace nemecky, dánsky a francúzsky.

Pluginy

Prehľad pluginov nájdete na Wiki (link v hlavičke) pod odkazom plugin list in German.

Možete tiež navštíciť priamo stránky jednotlivých autorov pluginov.