Banner a Logo pre odkazy

Oficiálne logo pre CMSimple_XH (zatiaľ) neexistuje. Môžete však použiť niektoré z nasledujúci pre odkazy na cmsimple-xh.org:

Powered by CMSimple_XH (gif)

XH Logo  XH Logo  XH Logo  XH Logo (png)

XH Logo  aj vo formátoch cdr-file, ai-file, wmf-file

XH Logo (png)

 

  (png, cdr, ai, wmf - bez pozadia)