Jazykové balíky

Aktuálne:

Niektoré odkazy vedú na stránky autorov jazykových súborov, iné sú priamymi odkazmi na jazykové balíky.

V abecednom poradí:

Inštalácia:
Rozbaľte stiahnuté súbory a nahrajte príslušné adresáre cmsimple/ a plugins/ do Vašej inštalácie CMSimple_XH  (na iesto, kde už tieto súbory alebo adresáre existujú).

Ak inštalácia vyžaduje odlišný postup, pokyny nájdete v súbore readme.txt, ktorý nájdete po rozbalení jazykového balíka.

Máte otázky alebo návrhy?
Diskutujte v našom Translations-Forum »