Tím

CMSimple_XH je projekt riadený komunitou. Každý môže navrhovať a ponúkať napady vo vo vývojárskej podskupine CMSimple_XH-Fóra »

Ak si myslíte, že by ste niečím mohli prispieť, ste vítaný v CMSimple_XH-Fóre.

Aktívnymi prispievateľmi do kódu posledných verzií CMSimple_XH boli:

(v abecednom poradí)

Christoph M. Becker – Nemecko

Holger Irmler – Nemecko

Emanuel Marinello – Švajčiarsko

Frank Ziesing – Nemecko


Prispievatelia predošlých verzií CMSimple_XH (do 1.5.3):

Martin Damken – Nemecko

Gert Ebersbach – Nemecko

Leen Moerland – Holandsko

Markus Vetter – Nemecko


Medzinárodné stránky CMSimple_XH

Operators of international CMSimple_XH websites:


Dr. Martin Sereday – Slovensko

cmsimple.sk


Gerd Xhonneux – Belgicko

cmsimple-xh.fr


Patrick Varlet – Francúzsko

cmsimple-xh.fr


Preben Dahl – Dánsko

cmsimple.ws


Josef Němec – Česko

 oldnema.compsys.cz/cmsimplexh/


Piotr Madej – Poľsko

cmsimple.pl