English Site Title
Last update:
Home
mini1
Národné stránky: EN DE FR DA PL NL CS

mini1

Template z "plávajúcich" segmentov s horizontálnou navigáciou v prvej úrovni a vertikálnou navigáciou nižších úrovní. Tento temlate má slúžiť ako východisko pre dizajnérov pre tvorbu nových templatov.

Autor: svasti.

Template má niekoľko použiteľných formátovacích možností, ktoré možno použiť priamo výberom "Formát" alebo "Štýl" v editore (pokiaľ túto možnosť konkrétny editor podporuje). 

DEMO »

News01

Newsbox News01

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

News02

Newsbox News02

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

 

News03

Newsbox News03

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News03".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

 

News04

Newsbox News04

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News04".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »