mini1

Template z "plávajúcich" segmentov s horizontálnou navigáciou v prvej úrovni a vertikálnou navigáciou nižších úrovní. Tento temlate má slúžiť ako východisko pre dizajnérov pre tvorbu nových templatov.

Autor: svasti.

Template má niekoľko použiteľných formátovacích možností, ktoré možno použiť priamo výberom "Formát" alebo "Štýl" v editore (pokiaľ túto možnosť konkrétny editor podporuje). 

DEMO »