praia

Template s pevnou šírkou vhodný pre stránky s malým počtom stránok 1. úrovne. Stylesheet obsahuje aj niekoľko chybných CSS deklarácii, ktoré sú však nevyhnutné kvôli kompatibilite s niektorými prehliadačmi.

Autor: cmb.

DEMO »