Aktuality

CMSimple_XH 1.6.10

CMSimple_XH 1.6.10 bol práve uvoľnený. Táto verzia je očistená od (dúfame) všetkých chýb a prináša ďalšie vylepšenia týkajúce sa bezpečnosti. Podrobnosti nájdete v Changelog.

CMSimple_XH 1.6.10 bol práve uvoľnený. Táto verzia je očistená od (dúfame) všetkých chýb a prináša ďalšie vylepšenia týkajúce sa bezpečnosti. Podrobnosti nájdete v Changelog.

Ako obyčajne, máte niekoľko možností:

 • Pre nové inštalácie použite Kompletný balík.
 • Pre update z CMSimple_XH 1.6.9 máte k dispozícii Updatovací balík; postupujte podľa všeobecných pokynov pre update.
 • Pre update z CMSimple_XH 1.6 - 1.6.8 máte k dispozícii Updatovací balík; postupujte podľa všeobecných pokynov pre update. Majte hlavne na pamäti:
  • V CMSimple_XH 1.6.10 sme adresáre css/ a javascript/ presunuli do core/css/ resp. core/js/, takže po inštalácii ich môžete z pôvodných oadresárov vymazať.
  • V niektorých prípadoch budú medzery v adresách/názvoch stránok kódované ponovom (- statt _). Ak sa Vám toto riešenie nepáči, zmeňte toto nastavenie v konfigurácii Uri -> Word separator.
  • Ak používate meta_tags Titel, mali by ste si to na stránkach overiť. Spomínaná zmena vyhovuje mnohým želaniam, napriek tomu si ju treba otestovať.
  • Ak ste zmenili štruktúru úrovní, preverte si ich štýlovanie v stylesheet.css, hlavne, ak máte v template iný počet úrovní ako 3.
  • Ak chcete používať userprelude.php, musíte súbory index.php v kópiách 2lang/ nahradiť s 2lang/index.php.
  • Konfiguráciu jQuery4CMSimple Plugins nastavte vždy na najaktuálnejšiu verziu jQuery- a jQueryUI. (jQuery 1.x ešte podporuje IE 6-8, jQuery 2.x a 3.x  ich už nepodporuje.)


CMSimple_XH 1.6.10 je pravdepodobne posledná verzia radu 1.6, ktorej životnosť končí 30.06.2017. Verziu CMSimple_XH 1.7.0 plánujeme uvoľniť ešte pred týmto termínom; ak teda plánujete robiť novú webstránku, bude asi rozumnejšie počkať si na CMSimple_XH 1.7.0, aby ste nemuseli robiť o chvíľu migráciu. Zatiaľ sa môžete pozrieť a vyskúšať si CMSimple_XH 1.7.0rc1.

Veľa zábavy!