Aktuality

CMSimple_XH 1.7.0

Práve sme uvoľnili CMSimple_XH 1.7.0 , ktorý je prvou GA veziou (GA = všeobecne dostupnou) z radu 1.7. A dovoľujeme si povedať - zatiaľ najlepší CMSimple(_XH).

Práve sme uvoľnili CMSimple_XH 1.7.0 , ktorý je prvou GA veziou (GA = všeobecne dostupnou) z radu 1.7. A dovoľujeme si povedať - zatiaľ najlepší CMSimple(_XH).

Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli nápadmi, pripomienkami, návrhmi a programovaním. Osobitne frase, lck a richkunst, ktorí poskytli nové templaty do inštalačného balíka. Rovnako frase a wbs za preklady, resp. tvorbu nového inštalačného balíka. Mimoriadna vďka Holgerovi, ktorý prišiel s nápadom a odviedol všetku základnú prácu pri novom štruktúrovaní obsahu a manu, ktorý vyriešil integráciu editora TinyMCE 4. A nakoniec znovu veľké poďakovanie pre frase, lck a knollsen za dôsledné testovanie a promptné komentáre a upozornenia a cenné rady pre vylepšenie.

Podrobnosti (Nemčina Angličtina) na fóre