Aktuality

CMSimple_1.7.1

CMSimple_XH 1.7.1 obsahuje opravu dvoch slabých miest, hlavne CSRF tokens neboli dosť kvalitne cryptované a tiež bolo vylepšené zabezpečenie údajov v newsboxoch. Navyše bolo opravených viacero malých chýb, aktualizovaný Pagemanager_XH 3.1 a doplnený Fa_XH 1.2.

Všetkým užívateľom CMSimple_XH 1.7.0 odporúčame urobiť čo najskôr update.

Ako obyčajne, máte niekoľko možností:

  • Pre novú inštaláciu použite kompletný balík!
    CMSimple_XH 1.7.1.zip 
  • Pre update z CMSimple_XH 1.7.0 použite Update-Paket a postupujte podľa všeobecných pokynov pre update! Od CMSimple_XH 1.7.1 je v Update-Paket novinkou súbor deleted_files.txt v najvyššom adresári ZIP-Archívu. Obsahuje zoznam súborov, ktoré už nie sú potrebné. Je veľmi prospešné tieto súbor na serveri odstrániť.

CMSimple_XH-1.7.1-update-from-1.7.0.zip