English Site Title
Last update:
Home
Home > Úrovne a nadpisy
Národné stránky: EN DE FR DA PL NL CS

Úrovne a nadpisy (úroveň 1)

HMTL poskytuje 6 nadpisov, h1-h6, od najväčšieho po najmenší. CMSimple_XH používa nadpisy na štruktúrovanie obsahu webstránok. Predstavte si to ako knihu, kde veľké nadpisy označujú hlavné kapitoly, menšie nadpisy podkapitoly atď. Kniha je tu ako príklad nosiča obsahujúceho celý textový obsah. V szstéme CMSimple_XH je touto knihou jediný súbor /content/content.htm. Kapitola knihy tu predstavuje samostatnú stránku s prípadnými podstránkami.

V Nastaveniach/CMS môžete nastaviť počet úrovní, na ktoré sa bude obsah webstránky členiť. Prednastavené (najčastejšie používané) sú 3 úrovne.

Pri tomto nastavení bude CMSimple_XH chápať nadpisy h1-h3 za oddeľovače stránok a pre každý nadpis vygeneruje príslušnú položku v navigácii webstránky. Ďalšie úrovne nadpisov už nové stránky nevytvárajú a slúžia iba na vnútorne členenie jednotlivých stránok (napr. pomenované odstavce a pod.).

AK nastavíte 4 úrovne, aj nadpis h4 bude považovaný za oddeľovať a navigácia bude mať tiež 4 úrovne. AK nastavíte 2 úrovne, nadpisy h3 a h4 budú tiež ignorované a môžu sa použiť pre internené členenie obsahu stránok.

 

 

Od verzie CMSimple_XH 1.5 je súčasťou inštalačného balíka aj plugin Pagemanager.  Zjednodušuje tvormu, odstraňovanie alebo presúvanie stránok.Tieto operácie sa v Pagemanageri dajú vykonávať s jednotlivými stránkami, ale aj s celými vetvami stromovej štruktúry webstránky.

S využitím obsahu inštalačného balíka by teda nemal byť problém. Môžete však začať aj prepisovaním nainštalovanej štruktúry stránok (zmenou nadpisov, prepísaním obsahu stránok, odstránením nepotrebných alebo pridaním nových stránok. Zapamätajte si iba:

 

Submenu

News01

Newsbox News01

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News01".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

News02

Newsbox News02

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News02".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

 

News03

Newsbox News03

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News03".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »

 

News04

Newsbox News04

Tento box zobrazuje obsah ukrytej stránky "News04".

Viac informácií o používaní newsboxov nájdete:

CMSimple_XH Wiki »